Gofal Unigol: Er mwyn trefnu apwyntiad Homeopatheg neu G.A.P.S.TM neu i holi am restr brisiau, ffoniwch Elin ar 07989 491 417.  Os am yrru ebost, defnyddiwch y ffurflen gyswllt ar waelod y dudalen yma.

 

Gofal Cymunedol: Mae gweithdai Bys yn y Potes, Bys Bach yn y Potes, Little Stockpots a Budding Elders yn digwydd arlein ar hyn o bryd - cysylltwch am fanylion neu os am drefnu sesiwn i'ch cymdeithas chi. 

 

Gofal Proffesiynol: Mae sesiynau goruchwyliaeth ar gael i unrhyw un sy'n gweithio neu'n hyfforddi fel Homeopath neu fel Doula Diwedd Oes.

 

 

Gellir gwneud taliadau gydag arian parod, drwy drosglwyddiad banc, gyda siec neu drwy linc electronic ar ddydd eich apwyntiad.  Fel arfer mae 3-6 wythnos rhwng pob apwyntiad.  Am drefniadau canslo, gweler y dudalen Trefniadau Canslo.  Diolch.

 

 

Ffurflen Gyswllt:

Prawf gwrth-sbam: