Gadewch i Elin wybod ymlaen llaw os na fydd hi'n bosib i chi gadw at apwyntiad. 

 

Fydd Elin ddim yn codi tâl am ganslo neu ail-drefnu cyn belled â'i bod hi'n cael gwybod am hynny o leiaf 24 awr ymlaen llaw yn achos

  •  apwyntiadau ym Melin y Coed

  •  apwyntiadau cyswllt fideo

  •  apwyntiadau ffôn

 ac o leiaf 5 diwrnod ymlaen llaw yn achos

  •  apwyntiadau ym Mhorthmadog

  •  apwyntiadau ym Manceinion

  •  apwyntiadau cartref.

Fel arall bydd gofyn i chi dalu'r gost yn llawn.